stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИПри избора на подходяща база и специалист по фундаменти, има някои ключови въпроса, върху които трябва да се съсредоточите. Заедно ще помислим върху тях.

  1. Въоръжете се с основни познания
  2. Задайте няколко ключови въпроса, за да прецените опита
  3. Получете подробна оферта от всеки търговец
  4. Изберете търговец, който насърчава участието Ви
  5. Попитайте кой всъщност ще свърши работата

Да разгледаме всеки един от тези въпроси по-задълбочено.Въоръжете се с основни познания

Изливането на основи е малко „мъглива“ територия, с която много собственици на имоти не са наясно и затова е трудно да разберат дали наетият специалистът дава правилната информация или върши ли точните неща.

Казано с прости думи, наземният работник подготвя терена за нов дом или разширение. Обикновено почистват земята, полагат основи и дренажи, правят връзки със съществуващи тръбопроводи. След завършване на изграждането, могат да се върнат, за да добавят настилки и пешеходни пътеки, озеленяване и алеи.

Когато наемате изпълнител, който да работи по този вид проекти, трябва първо да направите малко от собствени проучвания, така че да имате някакви познания по основните въпроси и да определите кои са ключовите моменти, които трябва да дефинирате.

Първо разговаряйте с архитекта, който е изготвил плановете Ви. Попитайте го дали има някакви необичайни детайли, с които евентуално ще се сблъскате на място. Бихте могли да ги посочите при първоначалните си разговори с търговци и да попитате всеки един от тях как възнамеряват да се справят.Задайте няколко ключови въпроса, за да прецените опита

Обърнете се към най-малко трима специалиста по основи и фундаменти, които да посетят обекта за да направят предложения по Вашия проект. Изберете този, който има достатъчно опит с подобна работа. Например, за при подобен тип и размер на сгради, и за сходен период от време.

Освен да проверите информацията от Майстора-бг, помолете да видите снимки на предишни терени за да прецените сами, както и поискате да говорите с един или двама от предишните клиенти. Един уважаван търговец няма да откаже да Ви свърже с предишните си клиенти, а това ще Ви даде възможност да разберете какво е да работите с него всеки ден. Например учтив и точен ли е? Как се справя с неочаквани трудности? Лесно ли е да се свържеш с него след приключване на проекта, ако са възникнали допълнителни въпроси?Получете подробна оферта от всеки търговец

Всеки търговец трябва да Ви предостави безплатна, подробна, писмена оферта. Тя трябва да съдържа и обосновава всички разходи, които ще трябва да заплатите, от труда и материалите до отстраняването на отпадъците от обекта.

Независимо от начина на плащане, който избирате, никога не плащайте изцяло предварително даден строителен проект, докато работата не бъде завършена, не сте я проверили и не бъдете напълно удовлетворени от изпълнението ѝ.Изберете търговец, който насърчава участието Ви

Попитайте всеки търговец, към когото сте се насочили, как приема идеята да присъствате на строителния обект. Един добър специалист не би трябвало да има проблем с участието Ви.Попитайте кой всъщност ще върши работата

Попитайте кой реално ще извърши възложената работа. Ще бъде ли той реално отговорен за изпълнението на проекта, дали ще ръководи екип от служители или ще наеме подизпълнител?

Много добри специалисти по фундаменти възлагат определени задачи на подизпълнители, което не е проблем. Но е важно да разберете до каква степен изпълнението на тази задача ще бъде от външни изпълнители. Ако случаят е такъв, най-важното за Вас е да уточните, кой ще поеме отговорност, в случай на проблеми.