stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

ОСТЪКЛЕНИЯДобавянето на оранжерия или зимна градина към дома Ви може да направи огромна разлика в начина, по който да се наслаждавате на дома си. Разширяването на жилищното Ви пространство и увеличаването на стойността на имота Ви, са само част от насоките, които хората виждат, когато решат да разширят дома си по такъв начин.

Както и при всеки голям проект, който решавате да предприемете, трябва да бъдете сигурни, че наемате подходящия монтажник. Ето ключовите въпроси, които трябва да прецените и проверете, за да направите правилния избор:

  1. Разберете дали са изграждали оранжерия или осткъление
  2. Уверете се, че се чувствате комфортно при работата си с майстора
  3. Поискайте препоръки
  4. Имайте предвид, че наемането на подизпълнители може да усложни процеса
  5. Уверете се, че са познават материалите и работата с тях
  6. Поискайте оферти и се уверете, че в тях са включени всички разходи, както и плана на плащане
  7. Проверете имате ли нужда от разрешение за строеж и дали проекта отговоря на строителните разпоредби.

Съблюдаването на тези съвети може да Ви помогне да се съсредоточите върху правилния избор, когато се срещате с търговци и получавате оферти за работата. Нека разгледаме по-подробно всеки един от тях.Разберете дали са изграждали оранжерия или остъкление

Според проучване, когато избират между голяма компания и малка фирма, която да изгради остъкленото им пространство, по-голямата част от хората биха се спрели местна, независима фирма.

Въпреки, че има много малки фирми, с насоченост в инсталирането на остъкления, някои търговци, ще бъдат, по-скоро, по-общи строители. Други пък, ще бъдат специалисти по дограма,а трети, ще бъдат дърводелци. Има полза от всеки един от тези варианти - специалист по остъкления, със сигурност ще има по-специален опит за Вашите конкретни цели, докато общият строител ше е по-добре подготвен би могъл се справя с по-сложни проекти, които включват и други елементи.

Да успеете да видите вече изпълнени обекти от този майстор е изключително полезно, когато става въпрос за избор на подходящ търговец за Вас.Уверете се, че се чувствате комфортно при работата си с майстора

Според Майстора-бг, срещата с различни търговци, е важна преди да вземете правилното решение.

Можете да прецените дали се чувствате комфортно с потенциалните търговци още при първия си контакт с тях; т.е. дали са любезни по телефона, пристигат ли за срещи в определеното време, питат ли много въпроси за проекта? Работата в зимната градина не се извършва за един ден - от съществено значение е да се поддържа добра комуникация по време на изграждането. Не трябва да се стремите да станете приятели с тях, а да имате професионална връзка. Ако се чувствате комфортно, можете да започнете да обмисляте колко са квалифицирани за проекта.Поискайте свидетелства за майсторство и препоръки

Освен да видите предишните обекти на строителите, има и други начини, за да успеете да да оцените опита им. В Майстора-бг можете да четете реални отзиви за работата им, които са оставени от собствениците на жилища, както и ще видите снимки на задачите, които са изпълнили. Не се страхувайте да задавате и въпроси: за квалификациите им, от колко време са в бизнеса или как биха изпълнили Вашата конкретна работа.

Освен със снимки и посещение на обекти, някои от търговците биха могли да бъдат членове на различни професионални организации.

Членството в такъв орган е добър показател, че майсторът е компетентен и работи по определени стандарти, но това не трябва да бъде главното, което влияе на Вашето решение. Използвайте собствената си преценка като обмислите предишната им работа в едно с представените препоръки.Имайте предвид, че наемането на подизпълнители може да усложни процеса

Когато сключвате договор с фирма за изграждане, трябва да попитате дали ще възложат някой от елементите на конструкцията на подизпълнител.

Това може да включва наемане на строител, който да изкопае основите и да направи основата на строежа, или направата на зидария, върху която се добавя остъкляването. Такова наемане на подизпълнители е относително често срещано явление, особено ако лицето, което избирате, е специалист, като стъклар, а не общ строител.

Ако вашият търговец планира да използва подизпълнители, трябва да бъдете информирани за това в още в началото на процеса и да определите отговорностите по отношение на тези подизпълнители. В повечето случаи, търговецът, който сте наел директно, ще поеме отговорност за работата си и всички плащания ще бъдат част от първоначалната оферта. Въпреки това си струва да проверите кой ще ръководи работата по проекта Ви и кой ще бъде на място, по време на изграждането.

Установяването на добра комуникация с този който ще наемате и получаването на всички подробности в писмена форма преди началото на работата, са от ключово значение за да си гарантирате, че процесът ще премине гладко.Уверете се, че са познават материалите и работата с тях

Съществуват редица начини за закупуване на оранжерия - закупуване на структурата самостоятелно и самостоятелното ѝ инсталиране или наемане на търговец да го инсталира; закупуване от компания, която произвежда и приспособява остъклени конструкции; наемане на търговец за закупуване и инсталиране на оранжерията за Вас.

Тъй като съществуват редица производители и марки,Майстора-бг препоръчва да се консултирате с избрания от Вас търговец за да бъдете сигурни, че са запознати с предпочитания от Вас продукт или биха могли да препоръчат ай-подходящо за Вас. Всичко се свежда до комуникацията с Вашия търговец и дали разбират какво искате от проекта?Поискайте оферти и се уверете, че в тях са включени всички разходи, както и плана на плащане

Желателно е да се срещнете и да получите оферти от поне трима търговци. Подробностите и обхватът на техните предложения могат да Ви разкрият много за заложения процес. Важно е да се уверите, че всички оферти са структурирани и описани по подобни начини – да включват ли материали и труд, както и всички подизпълнители, които търговецът може да наеме, както и ДДС? Единственият начин за точно сравняване на предложението е, ако сравнявате съотносими и лесно сравними оферти.

След като приемете цена чрез точна, писмена оферта, уверете се, че разполагате с план за плащане, който ви е удобен. Един уважаван търговец, не би поискал цялата стойност предварително. В зависимост от мащаба на проекта, малък аванс може да бъде поискан.Проверете имате ли нужда от разрешение за строеж и дали проекта отговоря на строителните разпоредби.

По-голямата част от оранжериите са освободени от изискването за разрешение за строеж, стига да се придържат към определени изисквания, основно свързани с размера. Други ограничения могат да се прилагат, ако Вашият дом е в списъка на защитена зона. Оранжериите обикновено са освободени от необходимостта от инспекции и строителни норми.

Въпреки, че е малко вероятно, винаги си струва да проверите или се допитате за съответните норми, и е важно търговецът да е наясно с тях преди започване на работа. Опитните строители ще бъдат запознати и с най-новите изисквания. Някои фирми, особено тези, които се фокусират върху инсталирането на оранжерии, могат да управляват целия процес от Ваше име, ако това е необходимо.

Винаги си струва да правиш някои изследвания сам. Майстора-бг смята, че повечето клиенти днес са „осведомени” за разрешенията за планиране, защото в интернет е лесно да бъде направено проучване . Внимавайте за търговец, който настоява, че няма оранжерии, кои да се нуждаят от разрешение за строеж - нарушаването на изискванията за планиране може да доведе до глоби.