stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

НОВИ СГРАДИПри избора на подходящ специалист по ново строителство има някои ключови въпроси, за които трябва да помислите. В тази статия ще ви преведем стъпка по стъпка в процеса на подбор.

  1. Изберете някой, който има опит точно по Вашата задача
  2. Изберете човек, с когото ще се чувствате комфортно да работите дългосрочно
  3. Попитайте къде е седалището на търговеца
  4. Бъдете наистина наясно с очакванията си за времевата рамка
  5. Уверете се, че плановете Ви отговарят на правилата за планиране
  6. Поискайте подробна оферта от всеки търговец, към когото сте проявили интерес
  7. Попитайте за структурата за таксуване
  8. Научете повече за друго професионално членство
  9. Попитайте кой всъщност ще върши работата
  10. Проверете дали търговецът би се наел с работа по поддръжка и ремонтна работа

Нека погледнем всеки един от тези съвети в малко по-голяма задълбочено.Изберете някой, който има опит точно по Вашата задача

Първо, потърсете търговец, който има много скорошен опит: Например специалист, който е изградил няколко сгради от типа, който ще изграждате Вие, използвайки подобни материали и подобна прогнозна времева рамка.Изберете човек, с когото ще се чувствате комфортно да работите дългосрочно

Освен да прочетете обратната информация в Майстора-бг, си струва да поискате да видите снимки от предишна обекти и да говорите с един или двама от предишните клиенти на търговеца. Така ще разберете как процедира фирмата, която обмисляте да наемете, във всекидневните си задачи, за дълъг период от време. Това е особено важно при големи проекти, като ново строителство, което обикновено продължава няколко месеца. Както и дали са компетентни, точни и учтиви? Почистили добре след себе си? Как са се справили с неочаквани проблеми или усложнения?Попитайте къде е седалището на търговеца

Това е друг фактор, който е особено важен за дългите проекти.Уверете се, че плановете Ви отговарят на правилата за планиране

Когато започнете да мислите за наемане на специалист, трябва вече да сте ползвали услугите на дизайнер, архитект и/или строителен инженер, за да изготвят плановете и да се уверите, че те отговарят на правилата за планиране и строителство.

Поискайте подробна оферта от всеки търговец, към когото сте проявили интерес

Помолете поне трима специалисти да оферират Вашия проект и поискайте да предоставят подробно писмено предложение с разбивка на всички разходи. Важно е тези документи да бъдат сравнявани като се съпоставят съотносими позиции, и да включват следните разходи:

Офертата трябва да изясни нивото на завършеност : например, ще спре ли, след като е завършил грубия строеж и е поставил дограмата? Дали ще бъдат с отвършени с кухня и баня, включително и уреди, ще се погрижат за абсолютно всичко, включително последния слой боя?Попитайте за структурата за таксуване

Всяка оферта трябва да включва начинът на таксуване, че сте наясно с него, за да избегнете по-късно неприятни допълнителни ситуации.

Един уважаван търговец не би очаквал от клиента да плати цялата сума за работа предварително. Аванс преди започване на работа - обикновено е 25% или по-малко от общите разходи - е относително често срещан. Такъв е по-специално случаят с големи проекти като нови сгради, където разходите за материали могат да бъдат значителни.

След започване на работа, най-често срещаният начин на плащане, е разсрочено плащане, което Ви позволява да плащате на етапи части от общата сметка, след приключване на всеки един етап от работата.

Други търговци може да предпочетат да получават месечна или седмична заплата, за да покрият своите материални разходи и да гарантират, че могат да плащат на подизпълнители и служители.Попитайте кой всъщност ще върши работата

Попитайте търговеца, кой действително ще върши работата. Ще бъде ли той ще бъде отговорен за изграждането, дали ще ръководи екип от постоянни служители или ще бъде подизпълнител.

Подчертаваме, че е важно е да разберете до каква степен работата ще бъде възложена на външни изпълнители - и най-важното - кой ще поема отговорност, ако има някакви проблеми:Проверете дали търговецът би се наел с работа по поддръжка и ремонтна работа

При голям проект, като нова сграда, може да има усложнения и проблеми, които не се забелязват, докато проектът не приключи, а търговците са напуснали обекта.

Ето защо, е добра идея, да изберете строител, който гарантира, че той ще се върне в имота и ще разреши всякакви проблеми, които възникват в седмиците след построяването. Някои ще заявят тази гаранция в писмена форма, в договора, който Ви предоставят.

Обичайно е, да се уреди задържане на част от заплащането- обикновено между около 2% и 5% от общите разходи за строежа, за да се гарантира, че търговецът ще завършва работата си качествено и в срок.

Някои търговци са готови да изчакат до шест месеца, за да получат остатъкът от своето плащане (за покриване на периода, през който всички усложнения, след изграждането, обикновено се появяват), така че се запитайте, какво е отношението на търговеца към такъв тип финансови отношения.

Добра идея е, да попитате, как биха се отнесли, в случай на нужда от поддържащи услуги.