stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТОттук можете да изтеглите полезни документи, нужни за работата Ви с МАЙСТОРА.Заявление за достъп до лични данни

Заявление за искане за коригиране, попълване на лични данни

Заявление за искане за ограничаване на обработването на лични данни

Заявление за искане за преносимост на лични данни

Заявление за искане за заличаване на лични данни