stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

ГАЗОВА БЕЗОПАСНОСТ

Публикувано на: 05.12.2018


Природният газ е един от най-евтините енерго източници за дома и най-популярния избор за отопление, готвене и топла вода в Европа. Уредите на природен газ са икономични. С тях се отоплявате, готвите и си осигурявате топла вода срещу много по-малко количество енергия. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%.

Природният газ е сигурен енергоизточник - доставя се до Вашия дом

по газоразпределителната мрежа при ниско налягане. Той е по-лек от въздуха, а попаднал извън мрежата/тръбата бързо се разсейва. Природният газ няма мирис, но се одорира допълнително със специфична миризма за безопасност. Уредите на природен газ са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерните системи за сигурност и защита.

Сигурността при използването на природен газ в дома е гарантирана от спазването на най-високите критерии за безопасност и качество в Европа, които стриктно се следват при изграждането на Вашата газова инсталация.

Винаги трябва да използвате сертифициран инженер на газ, за ​​да извършвате безопасно и законно работа с газ в дома си.

Каква работа на газ трябва да бъде извършена от регистриран инженер на газ?

Типът работа на газ, който трябва да се извърши от регистриран инженер на газ, включва:

Инсталиране, ремонт или поддръжка на газов котел

Инсталиране или ремонт на газова камина, газова печка или плот

Всяка друга работа на топло генериращ уред, ако е свързана или с доставка на природен газ или с течен нефтен газ (LPG)

Преди да разрешите работата да започне

Когато вашият инженер пристигне да започне работа, помолете да видите личната му карта за безопасност и регистрация, преди да започнете работа.

За управляваните строителни проекти, включващи работа с газ, се уверете, че строителят знае, че е отговорен за използването само на регистрирани търговци на газ и е в състояние да изготви необходимите документи при завършване.