stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

АРХИТЕКТУРНИ УСЛУГИКогато търсите да немете подходящия за Вашия проект архитектурен специалист, трябва да насочите вниманието си върху следните ключови въпроси, през които заедно ще преминем в този модул, стъпка по стъпка:

  1. Отбележете ключовите моменти на Вашия проект
  2. Разберете кой тип архитектурен специалист е подходящ за този проект
  3. Изяснете си възможните начини за заплащане
  4. Уточнете какво ще изследва първоначалното посещение и колко ще Ви струва
  5. Задайте ясно изброените по-горе въпроси
  6. Осведомете се за изпълнени вече проекти и говорете с предишни клиенти
  7. Разберете успешно ли е справянето с регулациите за планиране и строителство
  8. Попитайте кой конкретно ще върши работата

Нека да обясним по-подробно всеки един от тези моменти:Отбележете ключовите моменти на Вашия проект

Преди да поканите някой архитектурен специалист да посети Вашия обект, запишете какво очаквате да постигнете в проекта, като включите възможно най-много подробности.

Най-напред опишете това, което се надявате да постигнете – идеалния вариант, без да границите, които смятате, че Вашия бюджет налага.

При правилно определени и уточни цели от страна на собственика, добрият архитект или архитектурен техник ще бъде в състояние да подготви „почвата“ за по-нататъшни промени или допълнителни проекти.

Например, вместо да кажете „искам малка кухня“, е по-добре да уточните: "искам малка кухня, но с възможност за по-голяма трапезария, която ще добавим в бъдеще".

Бюджетът е друго точка, която трябва да включите в своя списък. С това важно уточнение специалистът ще може да предложи реални идеи за постигане на целите, които сте очертали.

Ето още някои допълнителни въпроси, на които трябва да се опитате да си отговорите:

Дайте копие от този списък с въпроси на всеки специалист по архитектура, който смятате да помолите за оферта. По този начин ще можете директно да сравните отговорите и да определите кой е най-подходящ за Вашия проект.Изяснете си възможните начини за заплащане

Различните архитектурни специалисти залагат заплащането на труда си на различни бази. Някои ще таксуват изразходваното време плюс държавните такси, други ще поискат заплащане за изцяло свършена работа плюс необходимите такси (обикновено важи за по-малки проекти). Какъв ще бъде необходимия аванс.

Съветваме Ви да разделите заплащането за изпълнението на проекта от държавните такси, за да можете да следите етапното му развитие.Уточнете какво ще изследва първоначалното посещение и колко ще Ви струва

Много архитектурни специалисти ще направят първоначално посещение на място безплатно, но други ще поискат заплащане за него, затова се уверете, че сте наясно, преди да поканите някой да прегледа Вашия проект.Задайте ясно изброените по-горе въпроси

Архитектурният специалист трябва да изслушва Вашите идеи, цели и предпочитания, да ги тълкува правилно и да ги превърне в практична и функционираща реалност. Тоест, тук повече от всякъде другаде, способността за общуване и разбиране е решаваща.

Проектантът може да е висококвалифициран, но ако не изслушва това, което казвате, той не е подходящият човек за Вас.

Подчертаваме още веднъж: ако архитектът не може да се адаптира и да отговори на Вашите изисквания, наемете друг, който, задавайки въпроси за идеите Ви, Ви насочва чрез своите собствени, разширява предлаганите възможности и дизайнерски алтернативи. Опитният специалист ще се съобрази с Вашите нужди и идеи и ще постигне функционален дизайн, който да Ви удовлетвори напълно.

Допълваме списъка със още въпроси, които трябва да зададете:

Специалист, който комуникира ефективно, трябва да може да отговори на всички тези въпроси на ранен етап от процеса.Осведомете се за изпълнени вече проекти и говорете с предишни клиенти

Преди да да наемете някой, вижте вече изпълнени от него проекти и, ако е възможно, говорете с един или повече от предишните му клиенти. Това ще Ви даде възможност да проучите качеството на работата и да разберете колко ефективно са изпълнени цялостните проекти.

Последното е особено важно при наемането на специалист по архитектура, тъй като работа му, изисква голяма инвестиция на време, енергия и парични средства от страна на собственика.

Попитайте предишните му клиенти дали специалистът по архитектура е организиран.

Придържал ли се към първоначалната си оферта или разходите са нараснали. Завършил ли са работата в първоначално дадените срокове или проектът се е проточил по-дълго от очакваното? Имало ли е трудности и непредвидени ситуации как специалистът се е справил с това.Попитайте кой конкретно ще върши работата

Струва си да проверите дали архитектурният специалист, който прави първоначалното посещение ще е този, който ще свърши работата и дали ще участва в проекта от началото до края.